Adana Santralist Kursu - Adana Orkun Eğitim Kurumları

Adana Santralist Kursu

Adana Santral Memuru Elemanı Kursu –Santralist Kursu

Adana Santralist Kursu ; Santral Memuru Elemanı ;Çalıştığı  kurumda kurum içi ve dışı ile arasında ki tüm  haberleşme hizmetlerini uluslararası standartlara ve prosedürlere de  uygun bir şekilde yerine getiren  kurumun  gerekli tüm faaliyetlerini verimlilik esası doğrultusunda yürüten, kişidir. Bu kurs sonunda alacağınız sertifika ile Santral Memuru -Santralist Memuru unvanına sahip olmakla birlikte iletişim ağı olan her türlü resmi / özel tüm kurumlarda Santral Memuru -Santralist olarak çalışabileceksiniz.
Toplam 6 Hafta Kurs
Toplam 120 Saat Eğitim
Kurs Sonu Kurs Bitirme Sertifikası
Detaylı Bilgi Almak İçin 0 322 363 22 24
Santralist-Santral Memuru Kursunu Kimler Alabilir ? 

Santral memuru olmak için  üniversitenin  bir bölümünden mezun olma şartı yoktur. İlk orta lise ve dengi okullardan mezun olmak yeterlidir,Önemli olan Okuma yazma bilmek ve mesleği yapabilecek bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak bu kursa alabilmek  için yeterlidir.

 

Santralist-Santral Memuru Görev ve Sorumlulukları

 
 • Santral odasının  düzen ve temizliğinden sorumlu olmak,
 • Kurumun iç ve dış haberleşme hizmetlerini gerçekleştirmek,
 • Hariçten gelen müracaatlara yanıt vermek,
 • Şirketin varsa anons sistemini iç haberleşme talimatları doğrultusunda kullanmak,
 • Şirketin yangın, vb. alarm sisteminden gelen alarm sinyalinin bilgisini ilgili teknik servise haber vermek,
 • Kurum dışından gelen telefonları ilgili kişi ya da birimlere aktarmak,
 • Kurum personeline gelen postaları, kişilerin posta kutularına yerleştirmek,
 • Santral biriminde ilgili olduğu telefon, teçhizat ve diğer alet ya da cihazların bakım ve kontrolünü yapmak,
 • Gerektiğinde bozuk cihazların tamiratını yaptırmak,
 • Gizlilik hususunda çalışma yürütmek,
 • Riskli ve hassas görevlerde sorumluluk sahibi olarak hareket etmek,
 • Gereksiz konuşmalardan kaçınmak.
MEB SINAV SONUÇLARI